Οκτ 182017
 

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 καλούμαστε να αποφασίσουμε για το μέλλον της Αναπτυξιακής Άνδρου. Ως γνωστόν η απόφαση του Δ.Σ. της 6/10/2017 αναβλήθηκε με το σκεπτικό της μη ύπαρξης ικανών απολογιστικών στοιχείων, έτσι ώστε οι σύμβουλοι να μπορούν να αποφασίσουν για την τύχη της εταιρίας. Δυστυχώς κατά πάγια τακτική της διοικούσας ομάδας του Δήμου μέχρι και σήμερα 18/10/2017 δεν μας έχουν δοθεί τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να μορφώσουμε γνώμη.

Μας δόθηκε ο ισολογισμός της 31/12/2016, ο οποίος σημειωτέον θα έπρεπε ήδη να έχει ψηφιστεί και δημοσιευτεί το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου όπως ο νόμος ορίζει. Το κρίσιμο στοιχείο που επιμελώς κρύβουν είναι τα απολογιστικά στοιχεία του 2017 τα οποία καθορίζουν και το ποια επίπτωση θα έχει η απόφαση μας στα οικονομικά του Δήμου και κατ’ επέκταση στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό του νησιού μας. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία θέλουν ανάλυση, πιθανόν χρειάζονται έλεγχο, αλλά το κυριότερο όλων θα βοηθήσουν τον κάθε ένα από εμάς να μορφώσει άποψη για την κρίσιμη απόφαση που καλούμαστε να λάβουμε. Σήμερα από το διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε από το Δήμαρχο ότι τα ζητήματα διαχείρισης της εταιρίας πρέπει να συζητιούνται στα γραφεία και όχι να δημοσιοποιούνται. Δε θα κρίνουμε καθόλου την άποψη του. Απλώς θα του θυμίσουμε ότι η εταιρία, ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, έπρεπε να δημοσιοποιεί μηνιαία απολογιστικά στοιχεία. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο Δήμος από 31/12/2014 κάτι που εφάρμοσε έως 31/12/2015 και έκτοτε τίποτα. Το μόνο που κάνει είναι να διατυμπανίζει προσχηματικά τη δήθεν βούληση του για διαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Δίνουμε τα βασικά οικονομικά στοιχεία της εταιρίας από το 2006 έως σήμερα τα οποία με κόπο, απευθυνόμενοι στις υπηρεσίες κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε. Η απόφαση που θα λάβουμε δε μας στερεί το δικαίωμα να ζητήσουμε τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου, απόφαση που είχε ληφθεί και τον Οκτώβρη του 2014 αλλά οι διοικούντες την αγνόησαν προκλητικά. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε τα ποσοτικά εκείνα στοιχεία των ισολογισμών και καλούμε όσους έχουν άποψη επί των οικονομικών αυτών ζητημάτων να μας πουν τη γνώμη τους.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΖΙΡΟΣ ΚΕΡΔΟΣ+ ΖΗΜΙΑ-
2006 927.130,73 118.744,61 9.587,70 1.078.518,08 416.495,97 6.674,97
2007 905.447,26 363.013,47 25.756,93 1.189.837,30 786.869,44 4.188,31
2008 883.909,15 166.159,68 51.431,17 968.905,48 700.944,17 12.174,32
2009 572.707,75 225.686,66 178.566,71 832.316,22 803.628,25 24.844,91
2010 303.430,80 306.089,45 71.461,74 530.731,43 708.505,14 5.029,12
2011 450.405,80 138.966,26 3.053,08 446.810,35 90.777,89 9.411,28
2012 489.750,70 152.514,68 152.514,68 503.057,70 191.360,65 5.646,89
2013 501.406,27 181.386,32 26.943,22 556.311,05 310.267,00 5.096,74
2014 504.174,19 208.028,76 18.664,30 578.700,93 148.865,51 -2.328,75
2015 426.236,28 121.490,37 2.201,96 398.929,66 65.040,92 -1.417,36
2016 429.657,29 124.709,82 3.927,31 437.039,82 68.404,66 -29.849,76
2017 ????? ????? ????? ????? ????? ?????

Παρατηρούμε ότι κατά το έτος 2015 σε σχέση με το 2014 έχουμε μια μείωση των υποχρεώσεων της εταιρίας, κατά περίπου 180.000,00€ ενώ ο κύκλος εργασιών του έτους είναι μόλις 65.040,92!! Δημιουργική λογιστική ή ανακάλυψη του πολλαπλασιαστή εισοδήματος που τόση ανάγκη έχει σήμερα η Ελλάδα? Αν συμβαίνει το δεύτερο σίγουρα το νόμπελ οικονομίας δε θα μας ξεφύγει και η Αναπτυξιακή δε θα έχει λόγο να λυθεί. Ζητάμε να μας δοθούν οι καρτέλες κίνησης όλων των λογαριασμών, για όλα τα έτη. Προπαντός ζητάμε να μας δοθούν τα στοιχεία του 2017 ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη σωστής απόφασης.

Δηλώνουμε ότι είναι η πρώτη φορά που η εταιρία βρίσκεται σε τόσο δεινή οικονομική θέση με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και με κατασχέσεις λογαριασμών Προέδρου της, με τόσους μήνες απλήρωτους τους εργαζόμενους, με τόσα χρωστούμενα σε δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και πιστωτές, με ορατό τον κίνδυνο να χάσει και τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία.

Είναι δεδομένο εξ αρχής ότι η βιωσιμότητα της επιχείρησης είναι επισφαλής.

Ο κύκλος εργασιών της δε φτάνει ούτε για να καλύψει το λειτουργικό της κόστος. Η τυχόν ανάθεση εργασιών (από ότι φαίνεται δεν περισσεύουν χρήματα στον εύρωστο οικονομικά δήμο μας) κοστίζει λόγω ΦΠΑ πολύ. Η απροθυμία της διοίκησης να συνεχίσει τη λειτουργία της είναι εκφρασμένη. Δεδομένη επίσης είναι η μη στήριξη  της εταιρίας από το Δήμο. Η ευθύνη και η αποτυχία της τωρινής διοίκησης να αιτηθεί πόρους από το πρόγραμμα επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ είχαν ενημερωθεί, είναι τεράστια.

Πρωταρχικό ζήτημα για εμάς αποτελεί η διασφάλιση, των θέσεων των εργαζομένων, των οφειλόμενων μισθών, αλλά και των χρεών προς τους προμηθευτές, πολλοί εκ των οποίων έχουν ασκήσει ένδικα μέσα και έχουν ήδη δικαιωθεί. Η τήρηση αυτών των προϋποθέσεων σωρευτικά και όχι διασταλτικά θα καθορίσει τη στάση μας στην επικείμενη ψηφοφορία. Περιμένουμε έστω και την τελευταία στιγμή να μας χορηγηθούν τα στοιχεία που ζητάμε, προκειμένου να διαψευσθούν οι πληροφορίες και υποψίες μας για τιμολογήσεις της τελευταίας στιγμής. Δημοσιοποιούμε τις απόψεις μας εξ αρχής, αρνούμενοι να συμμετέχουμε σε διαδικασίες όξυνσης ή άμβλυνσης ενδοπαραταξιακών συγκρούσεων ή δήθεν στήριξης προσώπων που πιθανόν να έχουν την ίδια με εμάς άποψη.