Σεπ 112014
 

Στην 7η Σεπτεμβρίου 2014 έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου με πολλές εκπλήξεις.

Παρά το ότι ήταν μια συνεδρίαση με διαδικασία αυστηρά προσδιορισμένη από το νόμο, τα λάθη ήταν τραγικά αποδεικνύοντας την απουσία κάθε προετοιμασίας, την προχειρότητα και την ανεπάρκεια της νέας διοίκησης του Δήμου.

Και αν μια τέτοια τακτική ακολουθήθηκε σε μια σαφώς καθορισμένη διαδικασία τότε είναι ερωτηματικό τι θα γίνει στο μέλλον και στα σοβαρά ζητήματα που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος.

Έτσι λοιπόν με απανωτά λάθη και αυθαιρεσίες κόντεψαν να τινάξουν την διαδικασία στον αέρα.

 1. Έγιναν διπλές ψηφοφορίες για την υπόδειξη των υποψηφίων προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο νόμος προβλέπει με επιλογή της κάθε παράταξης φανερή ή μυστική ψηφοφορία για την υπόδειξη του υποψηφίου τους. Και παρότι η πλειοψηφία και οι δύο παρατάξεις της μειοψηφίας επέλεξαν την φανερή ψηφοφορία και υπέδειξαν τους υποψηφίους τους ήτοι: τον Κυριάκο Θωμά για πρόεδρο, τον κ. Εμμανουήλ Βάμβουκα για αντιπρόεδρο και τον κ. Ιωάννη Καπάκη για γραμματέα και η διαδικασία έπρεπε να συνεχιστεί με συνολική ψηφοφορία από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ο προεδρεύων κ. Βουραζέρης επέβαλε να γίνει και μυστική ψηφοφορία για τον ίδιο λόγο και αυτό παρά την αντίρρηση της αντιπολίτευσης και την υπόδειξη της σωστής και σύννομης διαδικασίας.

 

 1. Επιχειρήθηκε και δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία για την εκλογή του προέδρου του Δ.Σ. κ. Θωμά παρά το ότι στην πρώτη ψηφοφορία ο κ. Θωμάς έλαβε 15 ψήφους επί 20 παρόντων και 21 συνολικά μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Βουραζέρης με απόλυτη σύγχυση και άγνοια του νόμου και αδυναμία να κατανοήσει απλές έννοιες όπως απόλυτη πλειοψηφία, σχετική πλειοψηφία, ομοφωνία και άλλες … ζήτησε επανάληψη της ψηφοφορίας. Ο επικεφαλής της Ανδριακής Ενότητας κ. Νίκος Θεολόγου επισήμανε την σωστή διαδικασία και ζήτησε να τηρηθεί ο νόμος και οι διατάξεις.

Ακολούθησαν συνεννοήσεις του Δημάρχου κ. θεοδόση Σουσούδη, του δημοτικού συμβούλου κ. Λευτέρη Μπάλλα και του προεδρεύοντος, έγιναν τηλέφωνα σε εξωτερικούς συνεργάτες και στο τέλος η διαδικασία συνεχίστηκε όπως προβλέπει ο νόμος.

Η απουσία συνεννόησης και προετοιμασίας της συμπολίτευσης είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Και προκαλεί εντύπωση ότι σύμβουλοι με πείρα στην διοίκηση όπως ο κ. Λευτέρης Μπάλλας και ο κ. Κυριάκος Θωμάς δεν πήραν την ευθύνη να καθορίσουν την διαδικασία όπως σαφώς ορίζει ο νόμος και οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί γι΄αυτό.

Αν η διοίκηση του Δήμου ακολουθήσει και στο μέλλον αυτή την τακτική και την απουσία υπευθυνότητας τότε δεν θα είναι καλά τα πράγματα…

Κανείς δεν μπορεί να παίξει με το μέλλον του νησιού κάνοντας «άσκηση διοίκησης» και δημιουργώντας από τώρα τις μελλοντικές «συμμαχίες» σε βάρος του συνόλου.

Σεπ 102014
 

ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δημοτική Παράταξη της ΑΝΔΡΟΥ

 

Ανοιχτή Επιστολή

Άνδρος, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθ.Πρωτ.1

ΘΕΜΑ: Περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Άνδρου

 

Κυριε Δήμαρχε,

Ο Δήμος Άνδρου είναι ίσως ο μοναδικός Δήμος της χώρας όπου δεν έχουν οριστεί, από 1.9.2014 ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής έως και σήμερα 10.9.2014, Αντιδήμαρχοι.

Κατανοούμε ότι προσπαθείτε να τηρήσετε ενδοπαραταξιακές ισορροπίες, όμως ο λαός της Άνδρου σας εξέλεξε για να διοικήσετε. Οι Αντιδήμαρχοι είναι ανάγκη να οριστούν άμεσα διότι τα ζητήματα της καθημερινότητας που ζητούν λύσεις είναι πολλά.

Κάντε λοιπόν το καθήκον σας και ορίστε με Απόφασή σας Αντιδημάρχους για να αρχίσει επιτέλους να διοικεί η νέα Δημοτική Αρχή. Το συμφέρον τη Άνδρου πρέπει να είναι πάντα πάνω από το παραταξιακό σας συμφέρον.

 

Ο Επικεφαλής

της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

Νικόλαος Θεολόγου

Σεπ 092014
 

ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δημοτική Παράταξη της ΑΝΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του “Άρθρου 66 , παρ. 3 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί Δημοτικών Παρατάξεων.
 3. Την Αριθ. Πρωτ.30565/6.8.2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟ: 43 του Υπουργείου Εσωτερικών περί Ορκωμοσίας των αιρετών των ∆ήµων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων (∆ηµοτική Περίοδος: 1ηΣεπτεµβρίου 2014- 31η Αυγούστου 2019)
 4. Τις εισηγήσεις των δημοτικών συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης “ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” καθώς και τις τοποθετήσεις όλων των αιρετών της παράταξης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. Ν.3852/2010 ύστερα από εκλογή και ομόφωνη απόφαση των δημοτικών συμβούλων που ανήκουν στην παράταξη ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Θεολόγου.

 

Β) Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Βάμβουκας.

 

Γ) Αρμοδιότητες Χωρικές των δημοτικών συμβούλων της Παράταξης:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ

 • Δημοτική Κοινότητα Άνδρου και Τοπικές Κοινότητες Δημοτικής Ενότητας Άνδρου, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Βάμβουκας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΥΣΑΣ

 • Τοπικές Κοινότητες: Αμμολόχου, Μακροταντάλου, Φελλού, Βιταλίου, Άνω Γαυρίου, Γαυρίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φραντζέσκος Αθανασίου
 • Δημοτική Κοινότητα Μπατσίου και Τοπικές Κοινότητες: Άρνης, Κατακοίλου, Απροβάτου, Παλαιόπολης, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αθηνά Μακρή

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΘΙΟΥ

 • Τοπικές Κοινότητες: Κοχύλου, Παλαιοκάστρου, Συνετί, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τηνιακός
 • Τοπικές Κοινότητες: Όρμος, Πίσω Μεριά, Καππαριά, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ειρήνη Πανταζή

 

Δ) Θεματικές Αρμοδιότητες των Δημοτικών Συμβούλων και των εκλεγμένων Αντιπροσώπων και Τοπικών Συμβούλων στα Θεσμικά Όργανα του Δήμου:

 

 • Οικονομική Επιτροπή: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος Θεολόγου και Δημήτριος Τηνιακός με αναπληρωτές τους κ.κ. Φραντζέσκο Αθανασίου, Ειρήνη Πανταζή
 • ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού: Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ειρήνη Πανταζή με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Θεολόγου
 • Σχολικές Επιτροπές:
 • Πρωτοβάθμια Εκπ/ση:o Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φραντζέσκος Αθανασίου με αναπληρώτρια την Δημοτική Σύμβουλο κ. Ειρήνη Πανταζή
 • Δευτεροβάθμια Εκπ/ση: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τηνιακός με αναπληρωτή τον κ. Εμμανουήλ Βάμβουκα
 • Επιτροπή Τουρισμού:H Δημοτική Σύμβουλος κ. Αθηνά Μακρή με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Θεολόγου
 • Πολιτική Προστασία: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τηνιακός με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φραντζέσκο Αθανασίου
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Άνδρου: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Θεολόγου με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Τηνιακό
 • Λιμενικό Ταμείο: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φραντζέσκος Αθανασίου με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Τηνιακό
 • Δημόσια Έργα – Πολεοδομία – Χωροταξία:Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος – Καπετάν Θεολόγου, Δημήτριος Τηνιακός με αναπληρώτρια την Δημοτική Σύμβουλο κ. Ειρήνη Πανταζή.
 • Πρωτογενής Τομέας – Συνεταιρισμοί – Ανάπτυξη – Απασχόληση – Καταστήματα: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φραντζέσκος Αθανασίου με αναπληρώτρια την Δημοτική Σύμβουλο κ. Αθηνά Μακρή

 

Ε) Οι εκλεγμένοι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Αμμολόχου, Μακροταντάλου, Φελλού, Βουρκωτής και Κοχύλου θα ασκούν όλα τα καθήκοντα που προβλέπει για την υπηρεσία τους προς την κοινωνία που τους εξέλεξε σε θέση διοίκησης και ευθύνης ο Αυτοδιοικητικός Νόμος, υπακούοντας αποκλειστικά στο Σύνταγμα και τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους με γνώμονα αποκλειστικά την ελεύθερη συνείδησή τους και τις αρχές της ΑΝΔΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

 

ΣΤ) Οι εκλεγμένοι Τοπικοί Σύμβουλοί μας σε όλες τις υπόλοιπες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες θα ασκούν τα καθήκοντα μειοψηφίας που τους ανέθεσαν οι τοπικές κοινωνίες, παίρνοντας μέρος στις συνεδριάσεις των οργάνων που συμμετέχουν και ασκώντας αποκλειστικά καθήκοντα ελέγχου των οργάνων Διοίκησης. Θα προτείνουν για τα θέματα που συζητούνται στα συλλογικά όργανα τις θέσεις της ΑΝΔΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, όπως θα διατυπώνονται εγκαίρως από τα συλλογικά όργανα της Παράταξης και θα εξειδικεύονται, αν παραστεί ανάγκη, από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Παράταξης.

 

Ζ) Την όλη ευθύνη για την παρουσία της ΑΝΔΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στα συλλογικά όργανα του Δήμου και κυρίως στην τοπική κοινωνία και στην επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του νησιού μας θα την έχουν τα συλλογικά όργανα, ο επικεφαλής και ο Πρόεδρος, σύμφωνα με τις διατυπωμένες δημόσια Αρχές μας που βασίζονται στην Δημοκρατική διακυβέρνηση και την Ενότητα.

 

Άνδρος, 21 Αυγούστου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

“ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ

Μάι 242014
 

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Πρωτοδικείο Σύρου, παραθέτουμε τη σταυροδοσία των υποψηφίων μας:

Επομένως, η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων έχει ως εξής:

Τονίζεται οτι τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν εν καιρώ από το Πρωτοδικείο Σύρου.

Μάι 182014
 

Η ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ συγχαίρει τη δημοτική παράταξη ΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και τον επικεφαλή της κ. Θεοδόση Σουσούδη για την εκλογή τους στην διοίκηση του Δήμου Ανδρου για την επόμενη 5ετία.

Η ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ θα βρίσκεται συνεπής στα καθήκοντά της ως μειοψηφία, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία και κάθε εισήγηση που θα είναι προς το συμφέρον του τόπου.