Ευστράτιος (Σέμης) Ροδόπουλος Ψωμάς

 

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΨΩΜΑΣ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ