Κώστας Μαγουλάς

 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κώστας Μαγουλάς, λογιστής, αντιδήμαρχος Δήμου Ανδρου