Λευτέρης Λαούδης

 
ΛΑΟΥΔΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Λευτέρης Λαούδης, ηλεκτρολόγος