Γεώργιος Κοντός του Αντωνίου

 
ΚΟΝΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΤ

Γιώργος Κοντός του Αντωνίου, επιχειρηματίας