Γεώργιος Κοντός του Νικολάου

 
ΚΟΝΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ-NIK

Γιώργος Κοντός, εκπαιδευτικός