Χρήστος Καπατάγης

 
ΚΑΠΑΤΑΓΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ-

Χρήστος Καπατάγης, ιατρός