Χριστίνα Αζουλέτα Διαμαντή

 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Χριστίνα Αζουλέτα Διαμαντή, αγρότισσα