Δημήτρης Γιαννακός

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δημήτρης Γιαννακός, συνταξιούχος ΟΤΕ