Φραντζέσκος Αθανασίου

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ

Φραντζέσκος Αθανασίου, αγρότης, αντιδήμαρχος Δήμου Ανδρου