Μάι 242014
 

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Πρωτοδικείο Σύρου, παραθέτουμε τη σταυροδοσία των υποψηφίων μας:

Επομένως, η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων έχει ως εξής:

Τονίζεται οτι τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν εν καιρώ από το Πρωτοδικείο Σύρου.